Štandard FCI / FCI Standard

Sloughi (188)

Pôvod: Maroko
Dátum publikovania platného štandardu: 17. 04. 1998
Použitie: chrt
Klasifikácia: 10. skupina chrty; sekcia 3. krátkosrsté chrty, bez pracovnej skúšky resp. licencie
Krátky prehľad histórie: je známy dlhé storočia v Severnej Afrike. Súčasne sa vo väčšom počte nachádza v Maroku, ktoré je aj zodpovedné za štandard. Sluga je len krátkosrstá.

Celkový vzhľad: pohybom, jemnosťou a suchým svalstvom pôsobí ako veľmi ušľachtilý pes.

Dôležité proporcie:  Kohútiková výška psov 66 - 72 cm (ideálne 70 cm), súk 61 - 68 cm (ideálne 65 cm).
Pes ideálne vysoký (70 cm) by mal mať telo dlhé 67 alebo 68 cm, sučka vysoká 65 cm by mala mať telo dlhé 62 až 63 cm.
Pomer dĺžky (od pleca po sedaciu kosť) a výšky tela (v kohútiku) by mal byť asi 0,96 (9,6:10).
Pomer hĺbky hrudníka k výške v kohútiku je asi 0,4 (4:10).
Pomer papule k celkovej dĺže hlavy je asi 0,5 (5:10)

Povaha a správanie: je ušľachtilý a hrdý, veľmi ľpie na svojom pánovi a na podnet ho aj bráni. Má inštinkt lovca a je schopný dlhodobej námahy, súčasne ocení aj pohodlie bytu.

Hlava: z profilu je dlhá, elegantná, jemná, ale pritom dostatočne silná. Pri pohľade zboku vytvára veľmi dlhý klin, temeno tvorí najširšiu časť, ktorá sa potom zužuje až k špičke tvorenej ňucháčom.
Temeno: pri pohľade zhora je ploché, pomerne široké 12–14 cm medzi ušami. Zadná časť temena je zreteľne zaokrúhlená, boky sú harmonicky zaoblené. Nadočnicové oblúky sú nezreteľné. Čelová brázda málo vyvinutá. Medzitemenná kosť a jej výbežok takmer nie sú viditeľné.
Stop: málo výrazný.
Ňucháč: čierny, dostatočne silný, nevyzerá špicatý.
Papuľa: predná časť zašpicatená vo forme dlhého klinu, ale bez preháňania, zjavne rovnako dlhá ako temeno. Od napojenia na temeno je papuľa rovná, ňucháč, ktorý nie je podopretý kosťou, je mierne nadvihnutý.
Pysky: jemné a priliehavé, presne prekrývajú spodnú čeľusť, kútik tak málo viditeľný ako je len možné.
Chrup: normálny, čeľuste silné a pravidelné, kliešťový zhryz.
Oči: veľké, tmavé, dobre uložené do očných dutín, príležitostne mierne prekryté šikmými viečkami, ich výraz je jemný, trochu smutný, pohľad akoby prezrádzal túžbu po domove. Svetlo sfarbené jedince majú oči zvyčajne jantárové, viečka sú pigmetnované.
Uši: vysoko nasadené, visia tesne popri hlave, nie príliš veľké, trojuholníkového tvaru, špičky mierne zaoblené.

Krk: dlhý, dobre nasadený, horná línia mierne vyklenutá. Koža je jemná, napnutá, bez laloku, srsť je krátka. Je tak dlhý ako hlava.

Telo
Horná línia: jemná a harmonická s výraznými bedrovými hrbolcami, ktoré sú vo výške kohútika alebo ho mierne presahujú.
Kohútik: dobre vyznačený
Chrbát: krátky, skoro vodorovný.
Bedrá: krátke, suché, široké a mierne klenuté.
Kríže: kostnaté a šikmé, ale nie strmo spadajúce.
Hrudník: nie príliš široký, do hĺbky sotva dosahuje po úroveň lakťa. Do dĺžky je dobre vyvinutý. Rebrá ploché, opierajú sa o dlhú, vysoko posadenú hrudnú kosť.
Spodná línia a brucho: hrudná kosť dlhá a zdvihnutá, brucho a slabiny vtiahnuté, spodná línia je pekne vykreslená, nie zalomená ale ani ako ju má vipet..

Chvost: tenký, nasadený na predĺžení krížovej kosti a nesený pod líniou chrbta. Musí dosahovať minimálne po päty, v pokoji koniec chvosta tvorí výraznú krivku.

Končatiny
Predné končatiny: kolmé na zem, rovné.
Plecia: dlhé, šikmé,
Ramená: silné.
Predlaktia: kostnaté a svalnaté.
Zápästný kĺb a nadprstia: pružné a silné.
Zadné končatiny: pri pohľade zozadu vertikálne a paralelné, svalstvo ploché, šľachy pekne vykreslené.
Stehná: ploché, svalnaté.
Predkolenia: dlhé a svalnaté.
Pätový kĺb: silný, dobre zauhlený.
Podpätia: silné, bez vlčích pazúrikov.
Labky: chudé, oválne, dlhé, mnohé ľahké sloughi majú zajačie labky. Stredné dva prsty sú výrazne dlhšie ako ostatné. Pazúriky čierne alebo farebné.

Pohyb: chôdza, klus, cval, najmä cval, pohyb plynulý, s dlhými pohybmi.

Koža: veľmi jemná, priliehavá, bez vrások a laloka.
Srsť: veľmi krátka, hustá a jemná.
Sfarbenie: pieskové, svetlé pieskové, červenkasté pieskové, hrdzavopieskové, s maskou alebo bez masky, s čiernym plášťom alebo bez plášťa, pásikavé alebo zadymené.

Veľkosť: kohútiková výška psov 66–72 cm, ideálna výška je 70 cm, sučiek 61–68 cm, ideálna výška je 65 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
• zlý pomer medzi výškou a dĺžkou tela,
• hlava a telo mierne ťažkopádne,
• príliš výrazný alebo bez stopu,
• príliš svetlé oči,
• chrbtová línia nie vodorovná,
• úzke kríže a nie dosť šikmé,
• nedostatočne vtiahnuté brucho,
• okrúhle rebrá,
• hrudník nie dosť dlhý, pri pohľade zboku spodná línia zalomená alebo príliš vyklenutá,
• chvost príliš krátky, príliš osrstený alebo zle nesený,
• svalstvo príliš objemné,
• srsť drsná alebo hrubá,
• malý biely znak na hrudi.
Vylučujúce chyby:
• telo jednoznačne dlhšie ako je vysoké, bedrové kosti pod líniou konútika,
• nepigmentované škvrny na slizniciach,
• predhryz alebo podhryz,
• uši postavené alebo nesené s dopredu zalomenými špicami, príliš dlhé alebo dozadu stiahnuté,
• polodlhá srsť,
• strapce na končatinách a chvoste, biele znaky,
• iné farby ako predpisuje štandard.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

***

Sloughi (188)

Origin: Morocco 
Date of publication of the original valid standard: 08.01.1998. 
Utilization: Sighthound  
Classification F.C.I.: group 10 sighthounds, section 3 short-haired sighthounds, without working trial, racing licence.  
Brief historical summary: The Sloughi has existed for many centuries in North Africa. Nowadays most Sloughis are to be found in Morocco which is responsible for the standard. The Sloughi exists only in a single short-haired variety.  

General appearance: by demeanour, by delicacy of tissue and by muscular leanness, his general appearance is that of a very racy and elegant dog.  

Important proportions: for a male with an ideal size of 27, 5 inches (70 cm), the length of the body from point of shoulders to point of buttock should be 26-27 inches (67-68 cm). For a female with an ideal size of 26 inches (65 cm), the length of the body from point of shoulders to point of buttock should be 24-25 inches (62-63 cm).
The ratio between length of body (from point of shoulder to point of buttock) and height at withers should be 0,96 (9,6 : 10).
The ratio between depth of chest and height at withers should be 0,4 (4 : 10).
The ratio between length of foreface and total length of head should be 0,5 (1 : 2)
 

Behaviour and temperament: although noble and haughty, he is very attached to his master and defends him in case of need. With an instinct of hunter, capable of sustained effort, he also appreciates the home conforts.  

Head: seen from the side, the head is longish, refined, delicate but rather strong. Seen from above, it has the shape of a very long wedge, the skull being the widest part, tapering to the tip of the nose.
Skull: rather broad, seen from aside flat; from one ear to the other the skull measures 4-6 inches (12 to 14 cm). The skull is distinctly rounded at the back and curving harmoniously on the sides. The superciliary ridges are scarcely projecting, the frontal groove hardly marked and the occipital crest and protuberance barely visible.  
Stop: hardly pronounced.  
Nose: black. Strong enough to avoid being pinched. Nostrils well opened. The nose leather not being held up by a skeletal structure is very slightly inclined.  
Muzzle: it has the shape of a, without exaggeration, elongated wedge and is perceptibly as long as the skull. The bridge of the nose is straight from its root.
Lips: thin and supple, just covering the lower jaw; the corner of the mouth must be as little visible as possible.
Jaws and teeth: teeth normal, jaws strong and regular. Scissor bite.  
Eyes: large, dark, well-set in their sockets, sometimes just covered by a slight obliquity of the eyelids. The expression is gentle, a little sad, the look like nostalgic. With a light coat, the eye can be amber-coloured. The eye rims are pigmented.  
Ears: set high slightly above the eye line, drooping, close to the head, not too large, triangular and slightly rounded at the tips. 

Neck: long, well set off from the shoulders and with the topline (crest) slightly arched. The length is perceptibly equal to the length of the head. The skin is fine, tight, without any dewlap; the hair is very smooth.  

Body:  
Topline: gently and harmoniously curved with prominent haunch bones equal in height or slightly higher than the withers.  
Withers: well projecting.
Back: short, almost horizontal.  
Loin: short, lean, wide and slightly arched.  
Croup: bony, wide and oblique, but not falling strongly away.  
Chest: not too wide; in depth it hardly reaches the level of the elbow. Well developed in length. The ribs are flat.  
Underline and belly: sternum long and raised, belly and flanks well tucked up. The underline is evenly curved, neither abruptly cut up nor whippety.  

Tail: thin, lean, set-on in line with the croup and carried below the line of the back. It should be, at least, long enough to reach the point of hocks. At rest, the tip is forming an accentuated curve.  

Limbs
Forequarters
Generally: forelegs vertical and parallel.
Shoulder: long and oblique.
Upper arm: strong.
Forearm: bony and muscular.
Pastern joint and pastern: supple and strong.
Hindquarters
Generally: viewed from behind, hindlegs vertical and parallel; muscles flat, tendons well chiselled.
Upper thigh: flat and muscular.
Second thigh: long and well muscled.
Hock: strong, well bent.
Rear pastern: strong, without dewclaws.
Feet: lean, in the shape of an elongated oval. In many lightly built Sloughis the foot assumes the shape of a harefoot. The two middle toes are distinctly longer than the others. The nails are black or coloured.

Gait and movement: walk, trot, gallop. Gait supple, smooth and with long strides, covering plenty of ground.

Skin: very fine, close fitting to the body, without folds or dewlap.
Coat
Hair: very short, dense, fine.
Colour: the colour reaches from light sand through all possible different shades to red sand (fawn), with or without black mask, with or without black mantle, with or without black brindling, with or without black overlay.

Size
Height at the withers:
for males 26-29 inches (66-72 cm), for females 24-27 inches (61-68 cm).

Faults: any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
· bad ratio between length of body and height at withers.
· head and body slightly too heavy.
· stop too much or insufficiently pronounced.
· too light coloured eyes.
· top line not horizontal.
· croup narrow, too or insufficiently oblique.
· belly not enough tucked up.
· rounded ribs.
· chest not long enough, seen from the side cut up or very arched.
· tail too short, with too much hair, badly carried.
· muscles round and protruding.
· hair hard and coarse.
· small white mark on the chest.
Eliminating faults:
· body clearly longer than high, haunch bones lower than withers.
· depigmented areas on the mucous membranes.
· over-or undershot mouth.
· ears erect, or raised with tips drooping, too long, folding backwards (rose ear).
· hair semi-long.
· fringes on legs or tail.
· white stockings, larger white markings.
· colour not in accordance with the standard.

N.B.: male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.