Napísali sme - o nás / Published

V tejto sekcii zverejňujeme články alebo príspevky z rôznych kynologických časopisov a publikácii, v ktorých boli zverejnené a nami napísané príspevky o plemene sloughi alebo príspevky, v ktorých napísali o našich psoch a chovateľskej stanici.

In this section you can find published articles and reportages about sloughis from different canine periodics and magazines written by us, or published articles about our dogs and our kennel.


Chrty - klubový spravodaj SK KCHCH 3/2012 -  Môj vysnívaný poklad - arabský chrt - rozhovor o tom, ako sme prišli k plemenu sloughi

Sighthounds - club bulletin SK KCHCH  3/2012 - My dream treasure - arabian greyhound - interview about how we have come to sloughi


Chrty - klubový spravodaj SK KCHCH 3/2012 -  Strieborná a bronzový! - nami napísaná reportáž o Majstrovstvách Európy v coursingu 2012

Sighthounds - club bulletin SK KCHCH 3/2012 - The silver one and the bronze one! - reportage about European coursing championship 2012 written by usKynologická revue 7/2012 -  Ako sa žije so sloughi? - nami napísaný článok o plemene sloughi

Canine revue 7/2012 - How to live with sloughi? - article about sloughi written by usPes a mačka 6/2012 - O slovenskom slugi - náš príspevok a nami zozbierané informácie o slovenských slugách

Dog and cat 6/2012 - Slovak sloughis - article and information about Slovak sloughis collected by us Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára