Kam sa chystáme / Our schedule


V roku 2018 plánujeme tieto nasledovné akcie / In year 2018 we are planning these events:


15. - 16. 9. - CACIL Galanta
21. 10. - CACIL Spitzerberg (AT)


sme prihlásení a zúčastníme sa / zatiaľ v pláne
we are going / it´s in plan